ספרה השני של תמר לוסטיג עוסק בגינון

.חינוכי וטיפולי המתבצע בבתי ספר
,תמר מפרטת בספר על התפתחות תחום הגינון הטיפולי

.יתרונות ומענים ייחודיים שניתנים במסגרת החינוכית לימודית
,"בנוסף תמר מציגה בספר את מודל ה"פירמידה בגינה

.שפותח על ידה במסגרת מחקר באוניברסיטת חיפה
.בספר גם מצורף חלק מעשי להקמת גינה חינוכית טיפולית

1/1

לרכישה השאירו פרטים

 להרצאות וסמינרים, לרכישת ספרים, ייעוץ, הקמת גינות טיפוליות, ליווי והקמת גינות

קהילתיות, הדרכת צוותים טיפולים והנחיית הורים.

ליצירת קשר : 

054-952-6010

tamaraa889@gmail.com