top of page

תרפיה באומנות

תהליך טיפולי שבו המטופל יוצר בחומרי אומנות שונים ומתבונן עם המטפל על התוצרים

הטיפול מתמקד בעיבוד הדיאלוג הפנימי

.המושלך על יצירת האומנות

...השיח מתרחש ברמה מילולית, סימבולית או מטפורית

.

להמשך קריאה

- (2)
- (3)
- (4)
- (1)
- (6)
- (5)
' (21)
' (17)
' (16)
' (14)-2
' (7)
' (12)
' (10)
' (11)
' (13)
' (14)
' (1)
' (6)
' (5)
' (4)
' (2)
המשך קריאה

תהליך טיפולי שבו המטופל יוצר בחומרי אומנות שונים ומתבונן עם המטפל על התוצרים

. הטיפול מתמקד בעיבוד הדיאלוג הפנימי  ויצירת האומנות

השיח מתרחש ברמה מילולית, סימבולית או מטאפורית. המודעות והלמידה העצמית החדשה  הנרכשת בטיפול, מאפשרות צמיחה, עצמאות, שינוי, בחירה, לקיחת אחריות על התהליך, התוצר והחיים

בגינה הטיפולית משולבת האומנות בגינה ובטבע כחלק אינטגראלי והכרחי ליצירת חשיבה יצירתית, צומחת המאפשרת מסוגלות והגשמה עצמית מייטבית

.

.

.

bottom of page