תרפיה בטבע

תהליך טיפול פסיכותרפויטי לשיפור תפקוד יום יומי 

.(המתרחש בטבע (ים, מדבר. הרים או חורשה ליד הבית

...הטיפול מתקיים בהנחיית מטפל מיומן המכיר את הטבע

להמשך קריאה

- (12)
- (2)
- (1)
- (5)
- (4)
- (6)
- (3)
- (7)
- (9)
- (8)
- (10)
- (11)
- (12)
- (13)
- (15)
- (14)
- (17)
- (16)
- (18)
 (19)
 (11)
 (6)
 (7)
 

תהליך טיפול פסיכותרפויטי לשיפור תפקוד יום יומי 

.(המתרחש בטבע (ים, מדבר, הרים או חורשה ליד הבית

.הטיפול מתקיים בהנחיית מטפל מיומן המכיר את הטבע

היציאה מחדר הטיפולים והשהות בטבע הפראי מאפשר חוויות שיא ושינויים פסיכולוגיים עקב השהות

.בתוך מרחב טבעי חי, משתנה ובלתי צפוי

.הטיפולים מתנהלים ביחידים או קבוצות