unnamed.jpg
תמר לוסטיג 
בעלת תואר שניי בייעוץ וחינוך מיוחד. סופרת, אמנית, תרפיסטית באמנות המשלבת גינון טיפולי וקהילתי בעבודתה במשרד החינוך ובמסגרות פרטיות.
כבר 30 שנה.
הרצתה במכללת בית ברל, מכללת גורדון ומכללת וינגייט
הקימה את מכללת "תמרה" לגינון טיפול ולתרפיה בטבע
והכשירה מאות תלמידים.
שימשה כמדריכה רפרנטית במחוז תל אביב לתחום 
החקלאות והקיימות במשרד החינוך.
 הקימה פרויקטים בגינון חינוכי וטיפולי
בבתי ספר ברחבי הארץ.
  ערכה מחקר בהנחיית פרופסור עפרה מייזלס, באוניברסיטת חיפה .
זכתה בפרס על פעילות קהילתית ירוקה באור עקיבא.
כתבה ופרסמה שלושה ספרים :
תרפיה בטבעגינון טיפולי בבתי ספר
 וסודות הגינון הטיפולי.
פיתחה בחוג להתפתחות האדם באוניברסיטה חיפה
את מודל הפירמידה בגינה, שמאגד נושאים לימודיים, חברתיים, אקולוגים, טיפוליים
וערכיים במרחב הגינה הבית סיפרית.

 

ליצירת קשר : 

054-952-6010

tamaraa889@gmail.com

.
.

הרצאות

הרצאה על גינון טיפולי, באתר "שדמיה", 2017

אוניברסיטת חיפה

,תמר .jpeg


סרטון שהופק להרצאה בכנס באוניברסיטת חיפה
כלי התערבות יצירתיים" 

"בילדים ונוער בסיכון 


יוני 2017

 סרטון שהופק עבור

מכללת תמר-ה 
ללימודיי גינון טיפולי ותרפיה בטבע 


מרץ 2000

תרפיה באומנות
גינון קהילתי
גינון טיפולי
תרפיה בטבע
 
. לרכישה ולפרטים נוספים
. לרכישה ולפרטים נוספים
בדיקה.jpg

פרסומים ומאמרים

גינון טיפולי - קהילתי

מאת: תמר לוסטיג 

אתר: פסיכולוגיה עברית

שילוב גישות 'קוגניטיביות-התנהגותיות'

בטיפול בטבע ובגינון טיפולי

 מאת: תמר לוסטיג בן נפתלי

אתר : פסיכולוגיה עברית